O nas

Misja firmy

Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości usług i rozwiązań zwiększających efektywność pracy oraz oferowanie profesjonalnego szeroko rozumianego produktu ekologicznego. Wyróżnia nas szybkie reagowanie na zmiany potrzeb biznesowych odbiorców usług, stały wzrost poziomu jakości obsługi klienta, utrzymanie i doskonalenie wysokiej efektywności działań do realizacji usług.

  • Lojalność –  naszą zasadą jest to, że rozmawiamy z naszymi klientami o ich potrzebach. Jesteśmy aktywni i  wysoko cenimy kulturę wzajemnego szacunku, bez względu na zajmowane stanowisko, czy pełnione role. Jesteśmy otwarci na opinie i argumenty. Potrafimy słuchać a w naszym działaniu szukamy porozumienia w imię dobrej współpracy i wspólnie realizowanych celów. naszą wizją i naczelną zasadą jest traktowanie naszej firmy jako wspólnego dobra. Dążymy do tego by marka Lieco była szeroko znana jako synonim najwyższych standardów biznesowych. Stawiamy sobie ambitne cele i z determinacją staramy się je realizować dla dobra spółki, pracowników i  całej Grupy Kapitałowej.
  • Innowacyjność – naszą zasadą jest kreatywne podejście do każdego wyzwania. Rozumiemy wyzwania i podążamy za nimi, stale się rozwijając i podnosząc swoje kompetencje. Z aprobatą przyjmujemy wszystko co otwiera perspektywy rozwoju naszej firmy i naszych pracowników. 
  • Ergonomia  – naszym celem jest doradzanie, poszukiwanie rozwiązań, usprawnień. Nieustannie budujemy kulturę organizacji zorientowaną na innowacyjność, kreatywność, poszukiwanie rozwiązań. Dzięki tym procesom staliśmy się pionierami w wielu obszarach gospodarki opartej na wiedzy i  nowej technologii. Dysponując potencjałem w postaci zaangażowanych pracowników wierzymy, że nie ma wyzwań, którym nie moglibyśmy sprostać.    
  • Ciągły rozwój – naszą zasadą jest rozwój poprzez cele. Doskonale rozumiemy, że największy wysiłek jest niewiele wart jeśli nie kończy się realizacją celu. Wszystkie nasze działania podejmujemy ze świadomością, że przedmiotem oceny będzie ich końcowy efekt.  Ciągły rozwój poprzez cele realizujemy stawiając sobie jasne cele i wyznaczając parametry sukcesu. 
  • Otwartość – naszą zasadą jest otwartość i partnerskie podejście do biznesu. Potrafimy wykorzystać informację zwrotną od naszych klientów. Stawiamy na szczerość i otwartość we wszystkich aspektach prowadzonych przez nas działań. Najważniejszym parametrem naszego sukcesu jest korzyść i satysfakcja klienta.